EKB Enerji Kimlik Belgesi Gerekli Evraklar

Yapılar İçin Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu Mu?

Yapı sahiplerinin en çok merak ettiği gündemde ki konu; enerji kimlik belgesi zorunlu mudur? enerji kimlik belgesi gerekliliği 

2020’nin ilk gününden itibaren yürürlüğe girecek yönetmelikte inşaat yapılarının tamamı için enerji kimlik belgesi zorunluluğu bulunacaktır. Özellik ticari yapılar için enerji kimlik belgesi bulundurmayan işletmeler; ne kiraya verebilecekler, ne de satışa çıkarabilecekler.

Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu Mudur?

Yapıların enerji hesaplamalarını ölçümlemeyi esas alan bu belge; binanın enerji kullanımını, değerlendirmesini konu alan performans raporudur. EKB olarak bilinen bu belgeyi yapı sahipleri mutlak suretle almaları gereklidir. 2020 sonrası alınmayan belge için yapıya ilişkin belge bulunmadığı taktirde satışı veya kirası söz konusu değildir. Bu belge genelde yapıların enerjiye ilişkin sistemlerinde rapor oluşturur. Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin; enerji tasarrufunu hedefleyen ölçümde değerlendirilebilmesini da sağlar. Ayriyeten rapora ilişkin verilerle binada dağıtımı hedeflenen enerjinin verimi de yer alır EKB’de.

Enerji Kimlik Belgesi Alınmazsa Ne Olur?

Enerji kimlik belgesi gerekliliği hususuna yukarıda yer verilmiştir. Alınmayan belge neticesinde söz konusu yapının sahibinin hakları sınırlanır. Kira sözleşmesi, tapu devri gibi işlemlerde yapıya ilişkin herhangi işlem mümkün olmaz. Enerji verilerinin yansıtıldığı bu belge üzerinde, yapının var olan enerjisini, verimini, dağıtım performansını incelemek mümkün hale gelebilir. Öte yandan var olan yapılara ilave olarak yeni yapılar için de EKB gerekli olarak belirlenmiştir. Yeni yapılar için de belge alınmadığı durumda, yapı sahibinin yapı üzerinde satış hakları sınırlanmaktadır.